admin

Post

Torioi kannon Nyohoji Temple (Niomon Gate to Kannon-do Hall)

Fukushima
Art & Architecture History

7 views

Torioi kannon Nyohoji Temple (Niomon Gate to Kannon-do Hall)